Przywództwo w rodzinie

Twoje dzieci cię nie słuchają? Chciałbyś, aby zrozumiały twoje decyzje? Tęsknisz za większą harmonią w rodzinie? To nie dzieci mają rozumieć Ciebie, tylko Ty masz rozumieć dzieci. Pełne miłości przywództwo w rodzinie spoczywa na dorosłych. Aby dorośli mogli dobrze wykonywać swoje zadania potrzebują też umiejętnie dbać o siebie i swoje zasoby. Posłuchaj tego kursu i dowiedz się, na czym polega przywództwo dorosłych i jak wdrożyć je w życie.

Treści prezentowane na kursie bazują na modelu System Wewnętrznej Rodziny (IFS).

System Wewnętrznej Rodziny (IFS, ang. Internal Family Systems) to nowatorska metoda psychoterapeutyczna, stworzona przez amerykańskiego terapeutę Richarda Schwartza, która od wielu lat cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem i uznaniem dla jej skuteczności i wszechstronności. Dla wielu osób stała się życiowym drogowskazem, codzienną praktyką kontaktu ze sobą i swoim wnętrzem oraz narzędziem do budowania zdrowych relacji z innymi.

Jednym z głównych założeń modelu IFS jest różnorodność umysłu, czyli koncepcja zakładająca, że nasza psychika składa się z różnych „części” – podosobowości (jak np. Wewnętrzny Krytyk, Kontroler, Dobra Mama, Rozgniewane Dziecko), które mogą wchodzić w interakcje między sobą. Poza częściami każdy człowiek posiada jednak także energię JA – cechująca się miłością, spokojem, ciekawością i odwagą. Energia JA jest jak słońce, nawet za chmurami zawsze tam jest, jednak nasz kontakt z nią może być utrudniony. Może to skutkować tym, że stery w psychice przejmą ekstremalne części i nasze życie będzie wtedy dalekie od harmonijnego i zrównoważonego. Poznawanie swoich części oraz dążenie do przywództwa energii JA w naszym wewnętrznym systemie jest źródłem uzdrowienia i harmonii wewnętrznej.

DZIĘKI TEMU KURSOWI:

  • Dowiesz się, na czym polega pełne miłości przywództwo w rodzinie;
  • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak dbać o siebie w życiu codziennym i zrozumiesz, jak twój system wewnętrzny wpływa na harmonię w rodzinie
  • Poznasz sposoby na rozładowanie wewnętrznych polaryzacji w rodzinie;

DLA KOGO?
Kurs dedykowany jest wszystkim rodzicom, którzy pragną wprowadzić więcej harmonii do życia rodzinnego.

KOSZT 49zł

KUP KURS