Seminaria Familylab

Spotkania te mogą odbywać się w dwóch formach: Organizuję je dla grup rodziców, nauczycieli, wychowawców, również w szkołach i przedszkolach – czyli wszędzie tam, gdzie ważne są relacje dorosłych z dziećmi.

Seminarium inspirujące – to spotkanie o charakterze wykładu inspirującego. Ich celem jest zainspirowanie do zweryfikowanie własnego podejścia do rodzicielstwa, wychowania, swojej pracy z dziećmi – albo szerzej – do relacji z innymi. Spotkanie takie trwa 2 godziny.

Seminarium praktyczne – osobom, które wzięły udział w seminarium inspirującym na dany temat, oferuję także spotkania o charakterze praktycznym, które w całości poświęcone jest na omówienie przykładów, pytań i przypadków, które wniosą uczestnicy. Takie spotkanie – w zależności od liczby uczestników – trwa od 2 do 3 godzin.

Możliwe jest także połączenie seminarium inspirującego z praktycznym. Takie spotkanie – w zależności od liczby uczestników – trwa 4 lub 5 godzin.

Familylab to organizacja założona przez Jespera Juula – duńskiego pedagoga i terapeutę. Przez ponad 40 lat pracował on z rodzicami, nauczycielami oraz całymi rodzinami obserwując i gromadząc wiedzę na temat relacji dorosły-dziecko. Swoje doświadczenia spisał w licznych książkach, jak „Twoje kompetentne dziecko”, „Nie z miłości”, czy „Rodzic jako przywódca stada”.

Jego podejście opiera się na wychowaniu dzieci w szacunku oraz zdrowym przywództwie dorosłych. By dotrzeć ze swoim przekazem do jak największej liczby osób stworzył on scenariusze spotkań, podczas których możecie dowiedzieć się więcej na temat propagowanych przez niego wartości. Jako certyfikowana trenerka Familylab zapraszam Was na te spotkania.

Jestem OK taki, jaki jestem – o tym, jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości

Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka – poczucia własnej wartości. Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi wartościami i otwartości na opinie innych. Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak nie przekroczyć granicy pomiędzy konstruktywnym towarzyszeniem dziecku a rozpieszczaniem go, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.

Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.). Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.

Jeśli doskwiera ci niskie poczucie własnej wartości, będzie ci trudno budować dobre relacje z innymi ludźmi, także z samym sobą. Trudno ci będzie otwarcie powiedzieć, czego ci potrzeba, gdzie są twoje granice, gdzie jest twoje „tak” i „nie” albo prowadzić szczerą rozmowę z drugim człowiekiem.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Czym poczucie własnej wartości różni się od pewności siebie?
 • Co wspiera rozwój zdrowego poczucia wartości?
 • Jaki wpływ na dzieci ma nasze – dorosłych – poczucie własnej wartości?
 • Co daje nam poczucie własnej wartości?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Sztuka mówienia ‘nie’ z czystym sumieniem – o granicach dorosłych i dzieci

Większość z nas wychowywana była w świecie, w którym jako dzieci często słyszeliśmy „nie”: tego nie dostaniesz, tamtego ci nie wolno, na to się nie zgadzam, nie pójdziesz tam, nie kupię ci, nie ma. Chcąc być lepszymi rodzicami, opiekunami – świadomie lub nie – postanowiliśmy postępować inaczej. Zgadzamy się na wiele rzeczy, pozwalamy dzieciom decydować o wielu sprawach, poświęcamy im swój czas (mnóstwo czasu!), znienacka mówiąc „dość” lub po prostu zauważając, że zmierza to w niechcianym przez nas kierunku. Dzieci płacą za taki stan rzeczy swoją cenę – przede wszystkim tracą możliwość poznania autentycznego dorosłego, możliwość ścierania się z nim, pilnowania swoich granic w relacji. Słysząc zbyt często „tak”, dziecko przejmuje na siebie nadmierną odpowiedzialność za sprawy domu – choćby sposób spędzania wolnego czasu całej rodziny. „Nie” bywa trudniejsze do wypowiedzenia, ale jest bardziej konstruktywne dla wszystkich.

Jest też druga strona tego zagadnienia: kiedy to dziecko mówi nam „nie”. Jak je usłyszeć, jak zrozumieć ten przekaz, niekoniecznie podporządkowując mu się? O tym, co stoi za „nie” i jak mówić je z czystym sumieniem, a przy tym nie krzywdzić innych, jak usłyszeć „nie” dziecka jako ważny komunikat o nim samym i umieć go przyjąć – te i inne tematy poruszymy podczas seminarium.

Często wydaje nam się, że „nie” jest przeciwieństwem miłości: jest odrzuceniem, odmową okazania troski i zainteresowania, a ze strony dziecka po prostu nieposłuszeństwem. Jeśli jednak chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności wszystkich osób, musimy otworzyć drzwi dla „nie”, dla dialogu i dla dyskusji. Wyobrażenie, że dorosły rozkazuje, a dziecko wykonuje jego polecenia, nie da się pogodzić z ideą równej godności. Owszem, przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo, ale nam chodzi nie o przeciwieństwo, lecz o alternatywę dla posłuszeństwa, którą jest osobista odpowiedzialność.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Czym jest integralność i jak wiąże się z mówieniem ‘nie’?
 • Czy dzieci potrzebują stawiania granic?
 • Jak reagować na dziecięce ‘nie’?
 • Jak konflikt może być konstruktywny?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Dorosły jak latarnia morska – o zdrowym przywództwie dorosłych w relacjach z dziećmi

Seminarium jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mądrze towarzyszyć dzieciom, aby być dla nich oparciem, a jednocześnie działać z poszanowaniem ich godności. Opiekując się dziećmi i wychowując je, w ogromnej mierze bazujemy na własnych doświadczeniach w tym obszarze. Opierając się na tym, co nam się podobało, co nam służyło, staramy się powielać te działania i zaniechać tych, które dla nas jako dla dzieci były destrukcyjne. Takie podejście do procesu wychowania, oparte na powielaniu lub negacji, daje nam niewielką szansę na stworzenie w naszych rodzinach lub klasach zupełnie nowej, pożądanej przez nas jakości.

Prowadząc seminarium o mądrym przewodnictwie dorosłych, zależy nam na tym, aby skłonić Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości chcielibyście Państwo zaszczepić w dzieciach, a potem podzielić się wiedzą na temat tego, co w tej kwestii skutecznie działa oraz jak budować autorytet w czasach, w których tyle się mówi o kryzysie autorytetów. Podobnie jak w przypadku wszystkich seminariów Familylab, uwaga zwrócona będzie na nas – dorosłych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, do czego jesteśmy potrzebni dzieciom, co cennego możemy wnieść w ich życie, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić.

Większość rodziców, którzy poddają swoje zachowanie głębszej refleksji, dochodzi do wniosku, że pięćdziesiąt procent tego, co mówią do dzieci, jest zupełnie zbyteczne albo służy tylko utrzymaniu ich dobrego mniemania o sobie jako rodzicach. Obraz, jaki nosicie o sobie jako matka lub ojciec, jest bardzo ważny dla Was, dla Waszego samopoczucia i tego, jak patrzycie na innych ludzi, ale nie ma żadnego znaczenia dla Waszych dzieci. Przewodnictwo w rodzinie nie polega na tym, żeby być lubianym, tylko żeby mieć realny wpływ na życie dzieci.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Jakie wartości wspierają przywództwo?
 • Czym jest wychowanie i co tak naprawdę wychowuje?
 • Czego potrzebują dzieci?
 • Jak zbudować autorytet wśród dzieci?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Agresja – niebezpieczne tabu – o trudnych emocjach i agresji dzieci i młodzieży

We współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi przemocy – na świecie, w kraju, w naszym mieście czy nawet w szkole czy przedszkolu naszego dziecka. Wszyscy chcielibyśmy uniknąć takich sytuacji, co często przekłada się na pragnienie uniknięcia kontaktu z wszelkiego rodzaju agresją. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku kobiet, które szczególnie obawiają się agresji, a niejednokrotnie – wszelkich przejawów użycia siły.

W naszym społeczeństwie typowe jest, że małe dziecko wychowywane jest głównie przez kobietę, to również kobiety zajmują się nim w przedszkolu, we wczesnych latach szkoły podstawowej, często aż do końca edukacji szkolnej. Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest brak kontaktu z własną siłą, brak możliwości eksploracji świata z wykorzystaniem agresji, która jest główną siłą napędową rozwoju. O takim właśnie rozumieniu agresji, a także o odróżnieniu jej od złości i od przemocy rozmawiać będziemy podczas tego seminarium. Do udziału w nim zachęcamy szczególnie rodziców rodzeństwa, nauczycieli przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych.

Frustracja, agresja i chaotyczne wybuchy złości u dzieci to reakcje, które powinny być poważnie traktowane przez dorosłych jako ważna informacja ze strony cierpiących dzieci. Być może będzie im ciężko rozszyfrować dziecięcy przekaz, ale jedno powinni wiedzieć: dzieci nie prowadzą żadnych gierek.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Czym jest agresja i jakie są jej przyczyny?
 • Jak wspierać dzieci w przeżywaniu trudnych emocji?
 • Czym agresja różni się od przemocy?
 • Jak reagować, gdy dzieci przejawiają zachowania agresywne?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Dziecko w szkole – o wspieraniu dziecka na ścieżce edukacyjnej

Seminarium to poświęcone jest mądremu towarzyszeniu dziecku na ścieżce edukacyjnej. Czy szkoła jest sensem dzieciństwa? Czy da się sprawić, aby ta dziedzina dziecięcego życia nie tylko dawała im edukacyjne korzyści, ale również była dla nich przyjemna? Jak odnaleźć się w zalewie, często sprzecznych ze sobą, edukacyjnych informacji i natłoku proponowanych zajęć?

Jeśli masz dość awantur wokół zadań domowych, a jednocześnie zależy Ci na tym, aby Twoje dziecko, jak najwięcej wyniosło z edukacji, w której jest – to seminarium jest dla ciebie. Porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać dzieci na różnych etapach edukacji, jak radzić sobie ze szkolnymi kryzysami, jak wspierać wewnętrzną motywację.

Chciałbym zaproponować wszystkim rodzicom, żeby dwa razy do roku – przed feriami zimowymi i przed wakacjami – urządzili w domu świąteczny obiad, w czasie którego powiedzą swoim dzieciom coś takiego: „Kochany Janku (albo kochana Zosiu), z całego serca dziękujemy ci za to, że chodzisz do szkoły. Mamy nadzieję, że czegoś się w niej nauczyłeś i że sprawiło Ci to frajdę. Wiemy, że nie każdy dzień był radosny, i dlatego dziękujemy ci za to, że z nami współdziałałeś.” Dlaczego nasze dzieci nigdy nie słyszą od nas takich podziękowań? Dlatego, że wszystko co mamy im do powiedzenia na temat szkoły, to jak ważne jest w życiu dobre wykształcenie – i że bez niego nie ma szansy na sukces. Tylko że to akurat jest jednym wielkim kłamstwem – i powinniśmy się wstydzić, że opowiadamy im takie banialuki. Jesper Juul, Kryzys szkoły

Czego się dowiesz:

 • Jak dzieci się uczą i jak możemy wspierać ten proces?
 • Za co – w temacie edukacji i szkoły – odpowiedzialność może wziąć dziecko?
 • Co wspiera, a co blokuje wewnętrzną motywację dziecka?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem i jak wspierać je podczas kryzysów?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Nastolatki – kiedy kończy się wychowanie?

Jako rodzice nastolatków możecie być zdumieni i zaskoczeni zmianami, które zaszły w waszym życiu i w życiu waszych dzieci przez te lata, które spędziliście razem. Być może zastanawiacie się, jak to możliwe, że to minęło tak szybko, że ten, jeszcze niedawno tulony przez was przy każdym płaczu, szkrab przeobraził się w istotę, która nie daje się dotknąć i nie chce rozmawiać. Może macie poczucie, że coraz trudniej jest wam budować relację z nastolatkiem?

Seminarium to opowiada o tym, jak budować relację z nastolatkiem – czyli często, z kimś, kogo trudno nam zrozumieć. Jak zaoferować wsparcie, kiedy widzimy, że młody człowiek mógłby go potrzebować?

Seminarium to jest także próbą odpowiedzi na pytanie, kiedy kończy się wychowanie? I co możemy zrobić, jeśli na wychowanie już za późno? Dla nastolatka relacje z dorosłymi nadal są bardzo ważne, choć pozornie może wyglądać, że je odrzuca i nie potrzebuje ich. Istotą mądrego towarzyszenia nastolatkowi jest zbudowanie z nim dobrej, jakościowej relacji, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Kiedy kończą trzynaście-czternaście lat, oczekują od rodziców właściwie tylko jednego: świadomości, że na tym świecie jest jedna albo dwie osoby, które naprawdę akceptują je takimi, jakimi są.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Czy bunt jest niezbędnym elementem dorastania?
 • Czego potrzebują nastolatki?
 • Jak oferować swoje wsparcie?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.

Bez stresu z dzieckiem przy stole – o zdrowym stosunku dzieci do jedzenia

Twoje dziecko nie chce jeść? Je nie to co byś chciał(a) albo je za dużo? Martwisz się, że ma nieodpowiednie nawyki żywieniowe? Nie je warzyw? Ciągle ma ochotę na słodycze? Chciałbyś, aby miało zdrowy stosunek do jedzenia w przyszłości? Jedzenie służy nam nie tylko, by zaspokajać fizjologiczną potrzebę głodu. Jemy z wielu innych powodów. Istnieje także wiele przyczyn powodujących, że nie jemy, mimo że jesteśmy głodni. Stres, krytykowanie dziecka przy stole i obserwowanie każdego jego ruchu – może skutecznie obniżać apetyt naszym pociechom. Jednak – jak tego nie robić, skoro wciąż się niepokoimy? Że zje za mało, że będzie głodne później, że będzie się słabiej rozwijać, że będzie chorować?

To seminarium może sprawić, że zupełnie inaczej spojrzysz na posiłki z dzieckiem. Z rodzinnego pola bitwy mogą się one zmienić w przyjemny, wspólny czas. Atmosfera przy stole to zadanie dorosłego i dowiesz się, co robić, a czego nie robić, by zminimalizować poziom stresu podczas posiłków. Opowiem tobie również o tym, jaki jest związek między nawykami żywieniowymi a poczuciem własnej wartości dziecka.

Podczas tego spotkania nie poruszamy kwestii dietetyczno-zdrowotnych, a jedynie przyglądamy się kwestii jedzenia, rodzinnych posiłków przez pryzmat wartości propagowanych przez Jespera Juula.

Zdanie ‘Proszę opróżnić talerz!’ spełnia tę samą funkcję co grożenie dziecku, że nie dostanie deseru, jeśli nie zrobi czegoś, o co prosimy. Jeśli rodzicom zależy na wykształceniu u dzieci cywilizowanego i rozumnego stosunku do jedzenia, na pewno miną się z celem, używając jedzenia jako kary, nagrody, albo przynęty. Na krótką metę może to działać, ale w dalszej perspektywie możemy mieć pewność, że dzieci zaczną używać swojej relacji do jedzenia do prowokowania albo karania rodziców.” Jesper Juul

Czego się dowiesz:

 • Jak realizować przywódczą postawę w kwestii jedzenia?
 • Za co (w temacie odżywiania) dzieci mogą wziąć odpowiedzialność, a co jest zadaniem dorosłych?
 • Jaki jest związek pomiędzy posiłkami, a poczuciem własnej wartości?
 • Jakie działania służą temu, by dzieci w przyszłości miały zdrowy stosunek do jedzenia?

Dla kogo:

Dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, babć, dziadków, niań, wychowawców – wszystkich, dla których ważne są relacje z dziećmi.

Czas trwania: 2 godziny (seminarium inspirujące), 4-5 godzin (seminarium inspirujące + seminarium praktyczne)

Jeśli chcesz zorganizować takie spotkanie w swojej placówce – zapraszam do kontaktu.